webcronize2

Listen under er et utdrag av våre produkter og tjenester. Listen er her for å gi deg idéer og kompetanseoversikt, men det kan hende at du ikke finner den funksjon du ønsker: Send oss melding om ønsket produkt eller tjeneste du søker via forespørsel.

 • Skjemagenerator

  Skjemaer på web har vært en utfording lenge, men denne modulen er en av de bedre og lar deg bygge følgende:

  - Skjematitler/felt
  - Utkryssningsbokser
  - Flervalgsfelt (Scroll downs)
  - Radioknapper
  - E-post vinduer
  - Skjemasvar mottaker
  - Felt kan settes opp med utfyllingskrav
  - M.m.

  Skjemamodulen kan også programmeres for spesielle behov og settes opp mot database for nyhetsbrev.

 • RSS- feed

  En RSS-leser, eller aggregator, kan setts opp på egen web og settes opp for å lese andre sine RSS-meldinger - og abonnere på de kildene som har nye eller oppdaterte artikler. Det er i dag vanlig å finne RSS-støtte både på små og store nettsteder. Noen nettsteder lar deg velge mellom RSS og Atom-formatet, andre tilbyr bare ett format.

  RSS er et enkelt XML-basert filformat som ofte brukes for å abonnere på nyhetsbaserte nettsteder. Ved å tilby RSS gir nettstedet brukerne et standardisert format som kan brukes i mange forskjellige RSS-lesere.

 • Aktivitetskalender

  Modulen sette opp og tilpasses individuelt.

  Eksempler:
  - Kalender merket med aktivitet pr. dag, med "mouse over" for mer info.
  - 3-kalender måneder, med liste under "dager med aktivitet" i valgt mnd.
  - Vertikal aktivitetsliste med datovisning kun de dager med aktivitet
  - Dagsplan/timeoversikt med aktivitetsoversikt
  - m.fl.

  Aktivitetskalender kan også settes opp mot påmeldingsskjema.

 • Sosialemedia - visning

  Vanlig løsning
  Det er flere måter å vise/lenke til sosialemedia. Vi setter opp dette etter kundens behov.

  - Icon med lenke til sosialmedia (vanlig løsningen)

  Generator
  - Generator for sosialmedia: Funksjonen lar webbrukeren skrive meldinger direkte på websidene og rett til din Facebookside, Twitter eller andre. Vi kan også sette funksjonen opp slik at f.eks. de siste Facebookmeldinger vises på websidene.

 • Språkmodul

  Modulen gir websidene valg mellom en eller flere språk. Hvert språk får sin dedikerte sider, struktur og bygges opp på lik linje som "origianlspråket" på websiden.

  Språkmodulen lar den som skal redigere språket å kunne bruke sitt "språktastetur" i innholdsadministrator.

  Språk i dataverden er oppdelt og må bestilles særskilt f.eks.:
  - Unicode (standard, dekker de fleste språk)
  - Sentraleuropisk
  - Kyrilisk
  - Kinesisk
  - Osv.

 • Språkoversetter

  Hvis ønskelig kan vi implementere Google Oversetter på websidene.

  PS! Vi tilbyr også oppsett med dedikert språksider (se Språkmodul).

 • Annonse/bannerstyring

  Modulen lar deg rykke inn egne eller andre annonser/banner på dine websider:

  Eksempler:
  - Designmal for en eller flere bannere
  - Forhåndsdefinert visningsvalg på utvalgte sider
  - Random visning
  - Datostyring (inn/ut)

 • Strukturvisning

  Vi setter opp strukturvisning. Tilpasser den valgt design og setter opp med visningsregel.

 • Blog

  Noen websider engasjerer brukere og egner seg derfor blog. Vi tilbyr flere blog-oppsett, med/uten redaktørgrensesnitt, med/uten spamkontroll. 

  PS! Vi anbefaler ikke dette produktet til alle, da det krever en del oppfølging og rutiner.

 • Søkemotor

  På store websider eller websider med produktdatabase anbefaler vi intern søk.

  Søkemotor blir satt opp slik at svarene kommer som egen liste med lenker til originalartikkelen.

TIPS & NYHETSBREV
Her vil det senere komme en tekst som er handler om det egentlige temaet.

RSS & VARSLER
Her vil det senere komme en tekst som er handler om det egentlige temaet.