webcronize2

Listen under er et utdrag av våre produkter og tjenester. Listen er her for å gi deg idéer og kompetanseoversikt, men det kan hende at du ikke finner den funksjon du ønsker: Send oss melding om ønsket produkt eller tjeneste du søker via forespørsel.

 • Multiweb

  En multiwebmodul gjør at du som webeier selv kan opprette nye underliggende weber. Du kan med noen få klikk lage en ny web som er adskilt fra din egen hovedweb, og gi helt egne tilgangsrettigheter for andre som skal holde den nye weben oppdatert. Disse websidene kan også ha et helt annet design og en helt annen struktur enn din opprinnelige web.

  Kunder som har kjøpt denne modulen har benyttet den i ulike sammenhenger: En av våre kunder benytter den fordi man stadig oppretter nye datterselskaper i et stort konsern mens en annen benytter modulen til å opprette nye salgsweber i forbindelse med salg av nye boligprosjekter.

  Bruksområdene for multiweb er mange og den gir deg som kunde stor fleksibilitet til selv å bygge opp flere frittstående nettsteder.

 • Produktgenerator

  Modulene tar vare på datainnhold og presentere produkterspekter på websidene. Produktdata kan gjennbrukes i forskjellige typer visninger og oppsett. 

  - Produktteaser
  - Produktvisning med beskrivelse, pris, m.m.
  - Produkt, tekniskvisning
  - Produktdatablad/utskrift

  - Leveres med tilhørende bildedatabase
  - Kunden kan importere/eksportere produktliste

  Oppsett varierer fra kunde til kunde. Kontakt oss for mer informasjon.

 • Responsskjema

  Modulene ivaretar responsdata fra svar i skjemaer på web eller utsendt skjemaer med svarmeldinger.

  Kan brukes f.eks. på:
  - Spørreskjema på web
  - Utsendte skjemaer via e-post
  - Påmelding arrangement
  - Spørreundersøkelser

  - Database kan exporteres for gjennbruk/analyse

 • Arrangement og påmeldingsskjema

  Modulene har samme oppbygging som responsskjema, men er mer tilrettelagt arrangementer.
  Modulen ivaretar responsdata fra svar i skjemaer på web.

  Eksempel på oppsett:
  - Betalingsinfo
  - Påmelder kontakt info
  - 1. påmelder/valg Gruppelink
  - E-kvittering (selger/bestiller) 

  - Gruppe/link
  - Booking deltakere
  - Påmeldingliste
  - E-kvittering (selger/bestiller)

  Påmindelse (husk)
  - 2 ukers varsel, sendes til alle e-post i databasen
  - 1 ukers varsel, sendes til alle e-post i databasen


  Database
  - Databaseinnhold kan eksporteres for gjennbruk/analyse

 • Påloggingshandling

  Her kommer tekst om emnet

 • Intranett, ekstranett eller web-i-web

  Intranett: Webportal i lukket nett bak egen ip-adresse. Tilgang nåes kun via intern nettet LAN (local area network). Sikker løsning, kan ikke nåes utefra. Kan pålogges utenfra med programvare.

  Ekstranett: Webportal med innlogging, f.eks. på deres websider. Løsningen legges på sikker område på webserver bak egen IP-adress / brannvegg. Sikker løsning, kan nåes med brukernavn og passord.

  Web-i-web: Multiweb med innlogging, f.eks. på deres websider. Løsningen legges på deres websider. Brukbar sikker løsning, kan nåes med brukernavn og passord.
  Denne typen løsningen brukes som informasjonskanal f.eks. til forhandlere, selgere, detaljister. Vi anbefaler at det ikke legges ut sensitiv informasjon på denne løsningen.

 • Eiendomsmodul

  Modulen er spesialtilpassset eiendomsmarkedet. Eiendomsmodulen gir brukeren en god opplevelse og oversikt av enheter som er til salgs/solgt.

  Modulen er tilpasset tomtesalg, leiligheter, eneboliger:
  - Oversiktlig liste for navigering
  - Produktliste, objektnr. størresle, megler/selger, salgsstatus m.m.
  - Plantegninger (eller tomtetegning)
  - Oppsett for felles dokumenter

  Modulen gir oversikt over kostnader før og etter skatt i forbindelse med borettslag/selveier.

 • Nyhetsbrev/distributør

  Nyhetsbrevmodulen gir kunden mulighet å distribuere nyhetsbrev/reklame på en enkel og rimelig måte.
  Modulen er knyttet opp mot kontaktskjema eller påmeldingsskjema. Alle data blir ivaretatt i en database. Kunden kan i tillegg opprette egen distribusjonslister som f.eks.: internliste, media, kunder m.m.

   Nyhetsbrevets utseende designes og settes opp i samarbeid med kunde.

 • Mediabank

  Modulen gir webeier muligheten å last opp flere tyngre filer som:

  - Høyoppløselige bilder for nedlasting
  - Alternativ bildeoppplasting: lenke på webbilder - last ned høyoppl. bilde
  - Publikasjoner
  - Profil og logoer

  Kan kombineres med: Intranett, ekstranett eller web-i-web

  Modulen settes opp og tilpasses individuelt.

TIPS & NYHETSBREV
Her vil det senere komme en tekst som er handler om det egentlige temaet.

RSS & VARSLER
Her vil det senere komme en tekst som er handler om det egentlige temaet.